Chuyển đổi số
Thực hiện Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 và Quyết đính số 92/QĐ-BCĐ ngày 10/4/2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

Kèm theo phụ lục nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2024 tại đây.

Nguồn: Sở khoa học và Công nghệ