Tiêu chuẩn ĐLCL
Tiêu chuẩn quản lý đối với chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (06/05/2024)
-   +   A-   A+   In  
Mới đây, Úc thông báo dự thảo tiêu chuẩn quản lý hóa chất đối với chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

Theo đó, Tiêu chuẩn quản lý môi trường hóa chất công nghiệp (IChEMS) đã được tất cả các chính phủ Úc phát triển để quản lý hiệu quả các rủi ro của hóa chất công nghiệp đối với môi trường, đồng thời cung cấp các yêu cầu nhất quán cho các doanh nghiệp trên khắp nước Úc. Cơ quan đăng ký IChEMS ghi lại các tiêu chuẩn về quản lý môi trường đối với hóa chất, bao gồm các biện pháp quản lý rủi ro đối với các mục đích sử dụng công nghiệp cụ thể. Đổi lại, chính phủ liên bang Úc và mỗi chính phủ tiểu bang và lãnh thổ Úc sẽ ban hành luật để thực hiện các tiêu chuẩn trong khu vực pháp lý của họ.

Các quyết định được đề xuất sẽ chỉ định các hóa chất, hỗn hợp và vật phẩm có chứa hóa chất sau đây vào Bảng 6 của Sổ đăng ký IChEMS. Điều này sẽ cấm nhập khẩu, sản xuất, sử dụng và xuất khẩu tại Úc, với một số ngoại lệ hạn chế đối với ô nhiễm dấu vết không chủ ý, nghiên cứu, thải bỏ thân thiện với môi trường và đối với các mặt hàng được sử dụng trước ngày quyết định có hiệu lực.

Một số mục đích sử dụng được coi là thiết yếu cũng được loại trừ khỏi các quyết định. Những công dụng thiết yếu này được nêu dưới đây.

Mục tiêu bảo vệ môi trường tốt hơn thông qua cải thiện việc quản lý các rủi ro môi trường do hóa chất công nghiệp gây ra; Cung cấp cách tiếp cận hợp lý, minh bạch, có thể dự đoán và nhất quán trên toàn quốc về quản lý rủi ro môi trường của hóa chất công nghiệp cho chính phủ, ngành công nghiệp và cộng đồng.

Đồng thời, Hàn Quốc thông báo sửa đổi quy định đối sản phẩm tẩy rửa, theo đó sửa đổi một số nội dung như sau: Quy định các yêu cầu công nhận các sản phẩm vệ sinh (bao gồm yêu cầu nộp thuốc thử đặc biệt cho nguyên liệu thô hoặc thử nghiệm cần thiết để công nhận tạm thời các tiêu chí·tiêu chuẩn) và ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ MFDS thiết lập và thông báo các tiêu chí đánh giá chi tiết khác nếu cần thiết; Bổ sung thêm tiêu chí mới “tự nhiên” hoặc “không bổ sung” vào danh mục quảng cáo hoặc quảng cáo phóng đại sai sự thật.

Nhãn hoặc quảng cáo có khả năng đánh lừa công chúng khiến công chúng tin rằng toàn bộ sản phẩm là tự nhiên mặc dù nó được làm bằng chất tổng hợp hóa học; nhãn hoặc quảng cáo “không”, “không bổ sung”, nghĩa là bất kỳ nguyên liệu thô·thành phần·tiêu chuẩn nào bị cấm theo tiêu chí·tiêu chuẩn đều không được chứa đựng hoặc sử dụng.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

 

 

Nguồn: vietq.vn

Số lượt đọc: 204

Về trang trước Về đầu trang