Thông báo
Triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/05/2024)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện Công văn số 1673-CV/VPTU, ngày 06/3/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi là Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nội dung sau:

Tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, fanpage của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ, đảng viên và người lao động thuận tiện trong việc thực hiện.

Đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện, báo cáo kết về Đảng ủy Khối trong các báo cáo định kỳ.

(Gửi kèm Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.) tại đây

Nguồn: Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp

Số lượt đọc: 254

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thư mời tham dự Hội nghị Phát động Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024” (21/06/2024)
  • Về việc phối hợp truyền thông và mời tham gia Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (19/06/2024)
  • Về việc triển khai Quyết định số 17/2024/QĐUBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (18/06/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ (11/06/2024)
  • Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” Năm 2024 (11/06/2024)
  • Về việc tham dự khóa tập huấn phát triển ý tưởng/dự án đổi mới sáng tạo, công nghệ phục vụ ngành thủy sản (Khóa 2) (11/06/2024)
  • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiến chính trị quan trọng trong 2 năm 2024-2025 (11/06/2024)
  • Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2025 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (11/06/2024)
  • Triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (10/06/2024)
  • Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 (10/06/2024)