Tiêu chuẩn ĐLCL
Phát hiện nhiều mẫu đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, điện tử ghi nhãn không đúng quy định (25/04/2024)
-   +   A-   A+   In  
Một trong những giải pháp quan trọng góp phần vào công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá là việc tăng cường khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên thị trường

Thời gian qua, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), Tổng cục TCĐLCL đã thực hiện khảo sát, đánh giá các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý theo QCVN tương ứng, thực hiện quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; Sản phẩm, hàng hoá nhóm 1 được khuyến khích áp dụng thực hiện công bố hợp chuẩn theo TCVN hoặc áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở.

Kết quả, trong quý 1 năm 2024, đơn vị đã khảo sát, đánh giá 129 cơ sở với 950 mẫu sản phẩm hàng hóa nhóm 2 gồm: xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong, đồ chơi trẻ em và thiết bị điện – điện tử, thép làm cốt bê tông và một số sản phẩm hàng hóa không thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như: khăn giấy ướt, phân bón, đồng hồ, kính mắt, xăng dầu và một số mặt hàng thuộc Bộ ngành khác trên toàn quốc.

Đồ chơi trẻ em phải chứng nhận hợp quy theo quy định

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số mặt hàng dầu nhờn động cơ đốt trong, thép làm cốt bê tông, đồ chơi trẻ em và thiết bị điện – điện tử được kinh doanh có nhãn (nhãn phụ) đúng quy định, có gắn dấu hợp quy. Tuy nhiên vẫn có 10 mẫu đồ chơi trẻ em, 3 mẫu thiết bị điện, điện tử, 2 mẫu đèn LED, 2 mẫu đồng hồ, 3 mẫu kính mắt có nội dung ghi nhãn không phù hợp quy định; 4 mẫu đồ chơi trẻ em không có dấu CR trên hàng hoá.

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cũng tiến hành khảo sát chất lượng trong sản xuất đối với các sản phẩm là xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học; dầu nhờn động cơ đốt trong; khí (khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG, khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG, khí thiên nhiên nén - CNG); Khảo sát về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm là xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học; dầu nhờn động cơ đốt trong; khí (khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG, khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG, khí thiên nhiên nén - CNG). 

Khảo sát về chỉ tiêu chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, đơn vị đã gửi thử nghiệm 35 mẫu sản phẩm hàng hóa, kết quả phát hiện 03 mẫu thiết bị điện – điện tử và 02 mẫu xăng có dấu hiệu nghi ngờ chất lượng chưa phù hợp.

Đơn vị cũng đánh giá gần 11.000 lượt hồ sơ trên cơ chế một cửa quốc gia về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Khảo sát đối với các đầu mối nhập khẩu xăng dầu, khí ga hóa lỏng và dầu nhờn động cơ đốt trên toàn quốc.

Khảo sát hàng hóa lưu thông trên thị trường, hàng hóa trong quá trình vận chuyển, trưng bày, khuyến mại, tiếp thị và lưu giữ trong quá trình mua bán (bao gồm cả hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử); khảo sát hàng hóa đang được vận chuyển từ cửa khẩu về kho lưu giữ hàng hóa của người nhập khẩu hoặc đang lưu giữ tại kho lưu giữ hàng hóa của người nhập khẩu, chờ thông quan.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, khảo sát chất lượng trên sàn thương mại điện tử góp phần nâng cao trách nhiệm của người bán hàng, giúp họ tuân thủ quy định về chất lượng hàng hóa, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng về hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm.

Theo đại diện QUACERT, kết quả khảo sát được đơn vị chuyển đến cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có liên quan để nắm bắt tình hình, có hoạt động xác minh, kiểm tra theo quy định. Đồng thời, qua đây cũng tăng cường tuyên truyền về chất lượng sản phẩm sản phẩm, hàng hóa đến các cá nhân, tổ chức kinh doanh để chấp hành đúng quy định về nhãn, chất lượng hàng hóa.

Việc khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường được các ngành chức năng quản lý chặt chẽ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng góp phần quan trọng ngăn chặn những sai sót do hàng hóa không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo lập môi trường cạnh tranh, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Lãnh đạo Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số mặt hàng thiết yếu thuộc các Bộ ngành khác đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng nhằm mang lại lợi ích cho người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

 

 

Nguồn: vietq.vn