Thông báo
triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (23/04/2024)
-   +   A-   A+   In  
     

Ngày 18/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông tư nêu trên theo quy định. Lưu ý: chế độ báo cáo, hiệu lực thi hành Thông tư kể từ ngày 03/3/2024 và các điều khoản chuyển tiếp. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để phản ánh về Tổng cục Tiêu chuẩn Do lường Chất lượng để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ./.

(Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN được đăng tải trên Cổng Thông tư điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Kèm theo thông 01/2024 tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BRVT

Số lượt đọc: 168

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2024 (29/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (27/05/2024)
  • Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” (27/05/2024)
  • Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” (27/05/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)