Tin KHCN trong nước
GLTT: Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn (10/06/2015)
-   +   A-   A+   In  

Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” là chương trình được thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi.

Từ năm 1998 đến nay Chương trình Nông thôn miền núi đã được triển khai qua 3 giai đoạn nối tiếp nhau: Giai đoạn từ năm 1998-2002 (theo Quyết định số 132/1998/QĐ-TTg ngày 21/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ); Giai đoạn từ năm 2004-2010 (theo Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 05/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ) và Giai đoạn từ năm 2011-2015 (theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010).

Sau mỗi giai đoạn, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. Đồng thời, Bộ KH&CN đã xây dựng, xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về mục tiêu, nội dung của Chương trình cho giai đoạn tiếp theo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó mỗi giai đoạn tiếp theo đều kế thừa được kết quả tích cực của giai đoạn trước, vừa có sự điều chỉnh về mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sau 15 năm thực hiện, Chương trình đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra: Chương trình đã thực hiện tốt việc chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao vào các khâu của sản xuất nông nghiệp, trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến và phát triển công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng biogas; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn và miền núi, hải đảo.

Bên cạnh đó, Chương trình đã góp phần cùng với các Chương trình nông thôn mới, Chương trình Khuyến nông, Khuyến ngư và Khuyến công phát triển các sản phẩm hàng hoá có lợi thế của các vùng, hình thành các doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hàng triệu lao động ở khu vực nông thôn và miền núi.

Đặc biệt, Chương trình đã hỗ trợ các doanh nghiệp hiện có ở nông thôn đổi mới công nghệ hoặc hỗ trợ hình thành các ngành nghề mới nhằm phát huy lợi thế về ngành nghề truyền thống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển sản xuất tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn, chậm phát triển, vùng dân tộc ít người; huy động đồng bộ nguồn lực từ các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện công tác chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào địa bàn nông thôn và miền núi.

Nhân dịp này, Báo Hà nội mới phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN - Bộ KH&CN tổ chức buổi giao lưu trực tuyến trên báo Hà nội mới với chủ để: “KH&CN thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn” vào lúc 14h00 ngày 9/6/2015 tại báo Hà nội mới 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tất cả những vấn đề trên được trao đổi, thảo luận trong buổi giao lưu sẽ cung cấp thêm thông tin toàn diện về những kết quả của chương trình, các giải pháp triển khai chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Khách mời tham gia giao lưu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Liễu, Vụ trưởng, Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kĩ thuật ( Bộ KH&CN)

2. Ông Lê Xuân Rao, Giám đốc sở KH&CN Hà Nội

3. Ông Đặng Văn Đông - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển hoa cây cảnh - Viện Nghiên cứu rau quả

Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Số lượt đọc: 7147

Về trang trước Về đầu trang