Thông báo
Triển khai thực hiện bảo đảm TTATGT năm 2024 (29/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
     

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-BATGT ngày 19/02/2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024;

Thực hiện Thông báo số 92/TB-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Kết luận Trưởng ban ATGT tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh; Công văn số 2800/UBND-VP ngày 11/3/2024 cùa UBND tỉnh v/v triển khai thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 19/01/2024 của Văn phòng Chính phủ)

Giám đốc Sở triển khai và chỉ đạo thực hiện.

Xem nội dung chi tiết   tại đây.

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 202

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2024 (29/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (27/05/2024)
  • Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” (27/05/2024)
  • Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” (27/05/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)