Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Hội thảo “Nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học công nghệ tỉnh BR-VT giai đoạn 2001 - 2012” (09/06/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 4/6, Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu cơ sở và hội thảo đề tài “Nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học công nghệ (NCKH&PTKHCN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2001 – 2012. Đề xuất giải pháp và nâng cao hiệu quả” do CN. Phạm Ngọc Vũ (Sở KH&CN) làm chủ nhiệm và TS.Trần Tinh Huy là thành viên tham gia chính.

Tham dự Hội thảo có đại diện Sở KH&CN, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ và các cán bộ công viên chức Sở KH&CN, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN, Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN.

 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài là điều tra khảo sát toàn bộ 151 đề tài, dự án cấp tỉnh đã triển khai thực hiện giai đoạn 2001-2012 trên các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp, Khoa học y - dược, Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn; Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án của tỉnh triển khai giai đoạn 2001-2012 đã được nghiệm thu, áp dụng vào thực tiễn; Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần đưa kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH&PTKHCN của tỉnh áp dụng thực tế vào sản xuất và đời sống.

Theo nhóm nghiên cứu, trong giai đoạn này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện 151 đề tài, dự án cấp tỉnh trên các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên có 22 đề tài, dự án, chiếm 14,57%; Khoa học kỹ thuật và công nghệ có 35 đề tài, dự án, chiếm 23,18%; Khoa học nông nghiệp có 47 đề tài, dự án, chiếm tỷ lệ cao nhất là 31,13%; Khoa học y, dược có 14 đề tài, chiếm 9,27%; Khoa học xã hội có 29 đề tài, chiếm 19,21%; Khoa học nhân văn có 4 đề tài, chiếm tỷ lệ 2,65%.

 Về kết quả nghiệm thu, tính đến tháng 10/2014 là 135/142 đề tài, dự án đến hạn nghiệm thu, đạt tỷ lệ 95%. Kết quả đánh giá có 100% đề tài, dự án đạt trung bình trở lên, với 17 đề tài, dự án đạt loại xuất sắc, chiếm 12,59%; 102 đề tài, dự án đạt loại khá, chiếm 75,56% còn lại 16 đề tài, dự án đạt loại trung bình, chiếm 11,85% tổng số đề tài, dự án đã được nghiệm thu. Theo loại hình nghiên cứu, loại hình triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm có số lượng dự án đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ cao nhất là 19,23% với 5/26 dự án, tiếp đến là nghiên cứu ứng dụng chiếm tỷ lệ 12,31% với 8/65 đề tài, còn lại là nghiên cứu cơ bản chiếm 9,09% với 4/44 đề tài. Theo lĩnh vực nghiên cứu, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ có số đề tài, dự án đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ cao nhất là 20% với 7/35 đề tài, dự án; tiếp theo là lĩnh vực khoa học nông nghiệp chiếm 14,29% với 5/35 đề tài, dự án; còn lại là khoa học tự nhiên có 3/22 đề tài, dự án, y dược 1/13 đề tài dự án, khoa học xã hội có 1/27 đề tài. Riêng lĩnh vực khoa học nhân văn, giai đoạn này chỉ triển khai có 04 đề tài và đã nghiệm thu 03 đề tài, trong đó 01 đề tài đạt loại khá, 02 đạt loại trung bình, không có đề tài nào đạt loại xuất sắc. Giai đoạn này, bám sát các chương trình KH&CN được UBND tỉnh phê duyệt, hàng năm, các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm nhằm đưa kết quả nghiên cứu hoặc các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn đã được triển khai thực hiện. Với việc đầu tư tài chính đã tập trung cho một số dự án triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm trọng điểm, toàn bộ kinh phí triển khai các dự án chiếm hơn một nửa kinh phí đầu tư cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cả giai đoạn. Các kết quả nghiên cứu, ứng dụng đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả NCKH&PTKHCN như: Một là, tại địa phương cần sớm cụ thể hoá các văn bản đổi mới cơ chế đầu tư tài chính và cơ chế xác nhận nhiệm vụ, tuyển chọn cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án và cơ chế quản lý các hoạt động nghiện cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hai là, tăng cường đầu tư tiềm lực KH&CN cho các tổ chức hoạt động KH&CN của tỉnh (chú trọng phát triển nguồn nhân lực KH&CN), đảm bảo tiềm lực đủ mạnh thực hiện nhiệm vụ ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất và là cầu nối liên kết với các trung tâm nghiên cứu, các viện, trường đại học trong nước chuyển giao tiến bộ KH&CN. Ba là, cần ưu tiên lựa chọn các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án cấp tỉnh có hiệu quả đưa vào triển khai, nhân rộng và các dự án chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nước có quy mô lớn, tầm ảnh hưởng và lan toả mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bốn là các ban ngành cần quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động KH&CN, chủ động đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu, ứng dụng phục vụ thiết thực cho sự phát triển của ngành và đơn vị mình; có chính sách duy trì, phát triển kết quả nghiên cứu ứng dụng. Năm là, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Sáu là, sớm hình thành và đưa vào vận hành sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tại địa phương, là nơi cung cấp, phát triển thông tin về nguồn cung, cầu công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu khoa học và sáng chế trong tỉnh, trong nước và nước ngoài

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài. Đề tài được đánh giá cao về các giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học công nghệ ở tỉnh nhà.

Nguồn: Huyền Trang

Số lượt đọc: 4115

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Xây dựng mô hình sản xuất bơ VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chậm chín trên cây và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/12/2023)
  • Nghiên cứu, xây dựng thí điểm Hệ thống phao tiêu di chuyển tự động theo thủy triều khoanh vùng an toàn bãi tắm (10/11/2023)
  • Trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho 02 Hợp tác xã (01/11/2023)
  • Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hiệu quả, bền vững nhằm khắc phục hiện tượng bồi lấp các cửa sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/10/2023)
  • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật theo hướng tuần hoàn cho các trang trại chăn nuôi (quy mô hộ dân) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/10/2023)
  • Triển khai Đề án Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo (17/10/2023)
  • Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn hiện nay” (12/10/2023)
  • Nghiên cứu đánh giá và thí điểm hệ thống thu gom rác trôi dạt vào bờ biển thành phố Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ áp dụng tuần hoàn sinh học và sử dụng Oxy lỏng để sản xuất giống và nuôi cá mú lai sạch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm (28/09/2023)
  • Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Đề tài “Ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát rác thải đại dương và xây dựng hệ thống thu gom xa bờ cho vùng biển huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (22/09/2023)