Thông báo
tổ chức triển khai giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 (29/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
    

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3530/UBND-VP ngày 22/3/2023 về việc phổ biến giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024,

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 (Giải thưởng) đến các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong ngành, đơn vị và đánh giá, tuyển chọn các công trình tiêu biểu để đăng ký tham gia.

Hồ sơ các công trình tham gia Giải thưởng gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng trước ngày 10/10/2024 theo địa chỉ:

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) Địa chỉ: 53 Nguyễn Du, Hà Nội Email: yenhahoang68@gmail.com- Điện thoại: 0948685577 (Đính kèm văn bản 142/LHHVN ngày 07/3/2024;

Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam)

Trân trọng./.

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Nguồn: sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 194

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2024 (29/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (27/05/2024)
  • Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” (27/05/2024)
  • Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” (27/05/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)