Thông báo
xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN (29/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
     

Thực hiện Công văn số 94/QLCL-CL2 ngày 26/3/2024 của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa V/v xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Hệ thống một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia hiện không thể truy cập và xử lý hồ sơ. Do đó, các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu vui lòng thực hiện bằng hồ sơ bản giấy.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, doanh nghiệp được biết./.

(Đính kèm Công văn số 94/QLCL-CL2 ngày 26/3/2024 của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa V/v xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN).

Xem nội dung công chi tiết tại đây.

Nguồn: sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 223

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2024 (29/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (27/05/2024)
  • Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” (27/05/2024)
  • Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” (27/05/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)