Thông báo
Triển khai Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông. (18/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
    

Ngày 31/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT về việc quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Xem nội dung thông tư tại đây.

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 206

Về trang trước Về đầu trang