Thông báo
Hỗ trợ thông báo Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024 (12/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
     

Tiếp theo Công văn số 530/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 29/02/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc hỗ trợ thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024;

Ngày 29/02/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi họp và thống nhất điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 17/KH-SVHTT ngày 31/01/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao cho phù hợp với tình hình thực tế (Ban hành Kế hoạch số 44/KH-SVHTT ngày 08/3/2024 thay thế); đồng thời ban hành Thể lệ Cuộc thi đến các tác giả trong và ngoài tỉnh được biết.

Để thông tin về Cuộc thi được nhiều tác giả biết và tham gia hưởng ứng, gửi tác phẩm dự thi, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hỗ trợ thông báo rộng rãi nội dung Cuộc thi đến các tác giả để biết, gửi tác phẩm tham dự thi.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền, thông báo về Cuộc thi trên sóng BRT.

3. Văn phòng Sở đăng tải nội dung Kế hoạch số 44/KH-SVHTT ngày 08/3/2024 và Thông báo Thể lệ số 17/TB-BTC ngày 08/3/2024 trên website của Sở để tuyên truyền đến CBCCVC và các tầng lớp nhân dân được biết, tham gia./.

Trân trọng./. 

[Đính kèm Kế hoạch số 44/KH-SVHTT ngày 08/3/2024Thông báo Thể lệ số 17/TB-BTC ngày 08/3/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi]

Xem nội dung chi tiết   tại đây!

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 252

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2024 (29/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (27/05/2024)
  • Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” (27/05/2024)
  • Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” (27/05/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)