Giới thiệu
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (19/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
   

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ đến Quý cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện.

xem nội dung chi tiết tại đây.

Nguồn: Sở KH&CN