Kết quả CCHC
Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (15/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
  

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2024.

xem nội dung chi tiết tại đây.

Nguồn: sokhcn.baria-vungtau.gov.vn