Tiêu chuẩn ĐLCL
Triển khai hoá đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu: Phân rõ trách nhiệm các cơ quan, doanh nghiệp (05/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
Bộ KH&CN đã có công văn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau công điện của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu.

Ngày 18/11/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1123/CĐ-TTg về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Tới ngày 1/12/2023, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Công điện số 1284/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Để góp phần triển khai tốt hai công điện này, ngày 8/1/2024, Bộ KH&CN đã có công văn số 54/BKHCN-TĐC về việc phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn hướng dẫn các Sở KH&CN/ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở sản xuất/ nhập khẩu cột đo xăng dầu và tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu thực hiện một số nội dung nhằm chủ động phối hợp triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Sở KH&CN/Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo nội dung hướng dẫn được nêu trong công văn, Sở KH&CN/ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với cơ quan thuế tại địa phương hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan tích cực triển khai các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả, thuận lợi trong việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đồng thời bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đo lường.

Hướng dẫn thương nhân kinh doanh xăng dầu về các nội dung sau: Điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (Thông tư 15) quy định “Các bộ phận, chi tiết, chức năng của cột đo xăng dầu phải phù hợp với mẫu đã phê duyệt”. Các quyết định phê duyệt mẫu và hình ảnh mẫu cột đo xăng dầu đã được phê duyệt đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (địa chỉ http://tcvn.gov.vn, chuyên mục: Đo lường).

      

 Ảnh minh hoạ

Đối với trường hợp kết nối thêm thiết bị, phương tiện với cột đo xăng dầu để thu nhận, ghi, in kết quả đo: Điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư 15 quy định: "Không được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị (ví dụ như bộ điều khiển từ xa, điện thoại di động, máy tính...) có thể tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu”;

Điều 1 Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa  đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư 15 quy định thiết bị ghi, in kết quả đo phải bảo đảm yêu cầu về đo lường sau đây: “Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi kết quả đo, đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu”;

Điểm e khoản 6 Điều 6 Thông tư 15 quy định trách nhiệm thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện quy định về đo lường như sau: “Trường hợp quá trình sửa chữa có sự cải tiến, cải tạo làm thay đổi chương trình điều khiển hoặc đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu so với mẫu đã được phê  duyệt thì phải thực hiện việc phê duyệt mẫu mới theo quy định”.

Việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Thông tư 23).

Đối với cơ sở sản xuất/ nhập khẩu cột đo xăng dầu

Bộ KH&CN yêu cầu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của cơ sở sản xuất/ nhập khẩu phương tiện đo quy định tại Điều 26 Thông tư 15. Trường hợp cải tạo, cải tiến làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu đã được phê duyệt mẫu, cơ sở sản xuất/ nhập khẩu cột đo xăng dầu phải thực hiện việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu này theo quy định tại Thông tư 23 và kiểm định lại theo quy định;

Chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống sự tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính hoặc chương trình điều khiển của phương tiện đo so với mẫu đã phê duyệt trong quá trình sử dụng.

Đối với các tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu

Bộ KH&CN yêu cầu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức kiểm định quy định tại Điều 25 Thông tư số 15. Qua hoạt động kiểm định, tăng cường phát hiện hiện tượng gian lận về đo lường thông qua sử dụng cột đo xăng dầu, đề xuất các biện pháp kỹ thuật, quản lý chống gian lận gửi cơ quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định. 

 

Nguồn: vietq.vn

Số lượt đọc: 357

Về trang trước Về đầu trang