Chuyển đổi số
Bồi dưỡng kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ TP.Vũng Tàu (27/02/2024)
-   +   A-   A+   In  
Trong 2 ngày 27, 28/2, UBND TP.Vũng Tàu phố hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2024.

Thạc sĩ, giảng viên chính Phan Ngọc Tú,  Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn các học viên tại lớp học.

Thạc sĩ, giảng viên chính Phan Ngọc Tú, Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn các học viên tại lớp học.

80 học viên là lãnh đạo và công chức các cơ quan, đơn vị thành phố, xã, phường tham gia lớp học. Các học viên được Thạc sĩ, giảng viên chính Phan Ngọc Tú, Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn cách lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Theo đó, để xây dựng được kế hoạch này cần dựa vào các cơ sở là Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, các Nghị quyết, Quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó là các chương trình, kế hoạch của Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu về chuyển đổi số và về nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo Thạc sĩ Phan Ngọc Tú hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số phải bảo đảm đề cập được các nhiệm vụ, giải pháp, cách tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, có nhiều giải pháp khả thi để thực hiện các nhiệm vụ này như: Số hóa tài liệu, triển khai rộng rãi phòng họp không giấy, triển khai hiệu quả trang thông tin điện tử của 17 phường, xã, đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, tăng cường vận động, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 282

Về trang trước Về đầu trang