Thông báo
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
      

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số lượt đọc: 208

Về trang trước Về đầu trang