Tin KHCN trong nước
Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm tại Việt Nam (29/02/2024)
-   +   A-   A+   In  

Hội thảo “Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Lý luận và thực tiễn” đã bước đầu nghiên cứu cách tiếp cận của các quốc gia điển hình để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.