Thông báo
V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 (05/02/2024)
-   +   A-   A+   In  
     

Thực hiện Công văn số 446/HĐPH ngày 24/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH

Số lượt đọc: 296

Về trang trước Về đầu trang