Tin KHCN trong nước
Từng bước đẩy nhanh chuyển đổi số trong khoa học và công nghệ (23/02/2024)
-   +   A-   A+   In  

Bộ KH&CN sẽ cùng các Bộ, ngành từng bước đẩy nhanh chuyển đổi số cũng như thúc đẩy quá trình ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào cuộc sống.

Theo Bộ KH&CN, trong năm 2024, Bộ sẽ tập trung xây dựng luật, lập đề nghị xây dựng bốn Luật sửa đổi, trình Chính phủ năm Nghị định liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc hoàn thiện lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN sẽ tháo gỡ các rào cản về hệ thống chính sách, pháp luật, kinh tế, tài chính… liên quan đến khoa học và công nghệ theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; các chính sách, pháp luật đảm bảo tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo; việc chấp nhận rủi ro, mạo hiểm và độ trễ trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái cho rằng, để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, một trong các giải pháp quan trọng là nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược. Thực tế, quá trình phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn còn một số tồn tại, khó khăn đối với các cơ sở nghiên cứu khi cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm chưa được triển khai một cách đồng bộ.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách đãi ngộ cho các nhà nghiên cứu chưa xứng tầm. Mục tiêu để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ tốt hơn cho sự phát triển đất nước cũng chưa đạt như mong muốn.

Việc xác định đề tài, nhiệm vụ, quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cũng đang gặp vướng mắc từ việc tuyển chọn nhiệm vụ, quản lý, thời hạn nghiệm thu cũng như thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo động lực thương mại hóa công nghệ. Vì vậy, cần có cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro và độ trễ trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Bộ KH&CN sẽ cùng các Bộ, ngành từng bước đẩy nhanh chuyển đổi số cũng như thúc đẩy quá trình ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào cuộc sống, ứng dụng nhiều xu hướng công nghệ mới như Trí tuệ Nhân tạo (AI), Dữ liệu Lớn (Big Data)...

Năm 2024, ngành khoa học và công nghệ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp ngày càng hiệu quả vào nâng cao năng suất, chất lượng; giúp tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện đời sống người dân. Đặc biệt, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình tăng năng suất vật nuôi, cây trồng.

Nguồn: vietq.vn

Số lượt đọc: 1204

Về trang trước Về đầu trang