Thông báo
V/v đăng tải thông tin kết quả thực hiện Đề tài Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn (22/02/2024)
-   +   A-   A+   In  
    

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Để thực hiện thủ tục nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính đề nghị Quý cơ quan cho đăng tải thông tin về kết quả thực hiện Đề tài Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời hạn 60 ngày. Thông tin đăng tải được đính kèm.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý cơ quan./.

(Kèm theo: Thông tin về kết quả thực hiện Đề tài Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn).

Xem nội dung chi tiết   tại đây!

 

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 313

Về trang trước Về đầu trang