Thông báo
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030 (01/02/2024)
-   +   A-   A+   In  
   

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Công văn số 2835-CV/BTGTU, ngày 26/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030; nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền 

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Nguồn: ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Số lượt đọc: 261

Về trang trước Về đầu trang