Kiểm tra CCHC
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ (19/03/2015)
-   +   A-   A+   In  
Nhằm triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác Kiểm soát thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở KH&CN theo quy định .... Sở KH&CN xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 .

Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại đây

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 915

Về trang trước Về đầu trang