Thông báo
Triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (05/02/2024)
-   +   A-   A+   In  
    

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1283/UBND-VP ngày 30/01/2024 về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải xin thông báo đến các Quý Cơ quan, đơn vị để biết và nghiên cứu triển khai thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/03/2024 và được đăng tải tại Website: http://chinhphu.vn

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi văn bản về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh ./.

Xem nội dung chi tiết   tại đây!

Nguồn: SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI

Số lượt đọc: 247

Về trang trước Về đầu trang