Thông báo
Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ (01/02/2024)
-   +   A-   A+   In  
   

Ngày 01/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2024/NĐ-CP về việc quy định về khu công nghệ cao, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định nêu trên./.  

Xem nội dung chi tiết   tại đây!

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 315

Về trang trước Về đầu trang