Thông báo
Triển khai hưởng ứng thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh BR-VT năm 2024 (02/02/2024)
-   +   A-   A+   In  
    

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024,
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hưởng ứng thực hiện như sau:
1. Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 được tổ chức từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024.
2. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị phổ biến kế hoạch của UBND tỉnh đến CBCCVC-NLĐ, kịp thời đề xuất nhằm đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, BNN, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp – Thân thiện.
Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 đến các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.
3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL, ATBXHN) chỉ đạo tăng cường rà soát, nhận diện, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ trong các nhóm công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, làm việc trong không gian hạn chế, làm việc trong môi trường nhiễm hóa chất, phóng xạ,…đồng thời tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình nghiệp vụ … để phát hiện các thiếu sót, các nguy cơ mất ATVSLĐ và có các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ trong công việc. Kịp thời cảnh báo, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ sở những vấn đề có liên quan đến bảo đảm điều kiện ATVSLĐ.
Rà soát, trang bị các điều kiện, trang thiết bị cần thiết cho người lao động làm việc trực tiếp (trang phục BHLĐ, quần áo phòng chống phơi nhiễm hóa chất, phóng xạ, dụng cụ đo từ xa,…). Treo băng rôn khẩu hiệu (lựa chọn trong số khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 theo phụ lục đính kèm). Kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp bị TNLĐ, BNN, xem xét đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ.
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trên trang thông tin điện tử do đơn vị quản lý.
5. Giao Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL chủ trì tổng hợp số liệu, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thực hiện về Sở LĐTBXH trước ngày 15/7/2024.
Đề nghị Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, quan tâm hưởng ứng thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 đạt kết quả tốt./.

Xem nội dung chi tiết   tại đây.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 501

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định Cổng thông tin điện tử về thương mại dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động trên mạng Internet (18/06/2015)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Đề án "Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hoá đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020" (11/06/2015)
  • Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Đề án “Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020” (09/06/2015)
  • Phê duyệt chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 (02/06/2015)
  • Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/06/2015)
  • Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu. (01/06/2015)
  • Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua mạng (29/05/2015)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2015 (29/05/2015)
  • Thông báo v/v thay đổi hình thức nhận đáp án chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” số 10 (09/05/2015)
  • Thông báo Về việc thất lạc 01 thiết bị chứa nguồn phóng xạ Co-60 (21/04/2015)