Thông báo
Triển khai hưởng ứng thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh BR-VT năm 2024 (02/02/2024)
-   +   A-   A+   In  
    

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024,
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hưởng ứng thực hiện như sau:
1. Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 được tổ chức từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024.
2. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị phổ biến kế hoạch của UBND tỉnh đến CBCCVC-NLĐ, kịp thời đề xuất nhằm đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, BNN, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp – Thân thiện.
Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 đến các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.
3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL, ATBXHN) chỉ đạo tăng cường rà soát, nhận diện, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ trong các nhóm công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, làm việc trong không gian hạn chế, làm việc trong môi trường nhiễm hóa chất, phóng xạ,…đồng thời tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình nghiệp vụ … để phát hiện các thiếu sót, các nguy cơ mất ATVSLĐ và có các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ trong công việc. Kịp thời cảnh báo, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ sở những vấn đề có liên quan đến bảo đảm điều kiện ATVSLĐ.
Rà soát, trang bị các điều kiện, trang thiết bị cần thiết cho người lao động làm việc trực tiếp (trang phục BHLĐ, quần áo phòng chống phơi nhiễm hóa chất, phóng xạ, dụng cụ đo từ xa,…). Treo băng rôn khẩu hiệu (lựa chọn trong số khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 theo phụ lục đính kèm). Kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp bị TNLĐ, BNN, xem xét đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ.
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trên trang thông tin điện tử do đơn vị quản lý.
5. Giao Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL chủ trì tổng hợp số liệu, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thực hiện về Sở LĐTBXH trước ngày 15/7/2024.
Đề nghị Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, quan tâm hưởng ứng thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 đạt kết quả tốt./.

Xem nội dung chi tiết   tại đây.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 350

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (05/02/2024)
  • V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 (05/02/2024)
  • Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030 (01/02/2024)
  • Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ (01/02/2024)
  • Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (30/01/2024)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh (26/01/2024)
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh (22/01/2024)
  • Trang thông tin điện tử “Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (20/01/2024)
  • Triển khai Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/01/2024)
  • Tổ chức thực hiện “Đề án Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2024 (15/01/2024)