Thông báo
Tổ chức thực hiện “Đề án Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2024 (15/01/2024)
-   +   A-   A+   In  

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và toàn thể công chức, viên chức (CCVC) thuộc Sở về Kế hoạch thực hiện “Đề án Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trong năm 2024 của tỉnh. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm của CCVC trong hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án

Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại đây 

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 671

Về trang trước Về đầu trang