Thông báo
Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (20/12/2023)
-   +   A-   A+   In  

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết, phổ biến và triển khai thực hiện theo đúng quy định.


Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Xem chi tiêt nội dung Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN tại đây 

 

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 1141

Về trang trước Về đầu trang