Tin KHCN trong tỉnh
Phát động cuộc thi Ý tưởng KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015 (01/06/2015)
-   +   A-   A+   In  

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ I năm 2015. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ dự thi tính từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 30/10/2015.

Mục đích của cuộc thi nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất Ý tưởng KH&CN nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới, phong trào lao động sáng tạo tại đơn vị, địa phương; Tạo môi trường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, học tập và nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tạo điều kiện chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào quá trình quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, góp phẩn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Cung cấp ý tưởng để xây dựng và hình thành nhiệm vụ KH&CN hàng năm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban tổ chức Cuộc thi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, bao gồm Sở KH&CN làm thường trực, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan làm thành viên. Đối tượng dự thi bao gồm mọi cá nhân là người Việt Nam trong và ngoài nước, cá nhân người nước ngoài đang thường trú hợp pháp tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp. Lĩnh vực dự thi gồm tất cả các Ý tưởng thuộc mọi lĩnh vực nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển KH&CN tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Các Ý tưởng KH&CN được xem xét đánh giá để trao giải là đề xuất có tính mới, tính khả thi và có khả năng mang lại lợi ích. Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về Cuộc thi được đăng trên Website của Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn.

Cơ cấu giải thưởng có tối đa 55 giải trong đó gồm 06 Giải nhất, mỗi giải trị giá 12.000.000 đồng; 10 Giải nhì, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng; 15 Giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, 24 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng. Những Ý tưởng đoạt giải sẽ được Sở KH&CN xem xét hỗ trợ, hướng dẫn để tiếp tục hoàn thiện trở thành nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. 

Nguồn: Huyền Trang

Số lượt đọc: 9991

Về trang trước Về đầu trang