Kết quả CCHC
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/12/2023)
-   +   A-   A+   In  

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2023

Xem chi tiết báo cáo tại đây

Phụ lục báo cáo tại đây

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 344

Về trang trước Về đầu trang