Thông báo
Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024” (14/12/2023)
-   +   A-   A+   In  

Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024”, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng trên đại bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024”

Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại đây

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 889

Về trang trước Về đầu trang