Thông báo
Hướng dẫn công tác đánh giá, công nhận sáng kiến để phục vụ khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước năm 2023 (11/12/2023)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện công văn số 24/HĐTĐKT ngày 05/12/2023 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn tổng kết phong trào, thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, trong đó:
“- Đối với khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022,
- Khen thưởng cấp tỉnh: Đối với hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen của UBND tỉnh trình hồ sơ trước ngày 31/01/2024. Đối với hồ sơ đề nghị danh hiệu “Cờ Thi đua của UBND tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng trong khoảng thời gian từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024.
- Khen thưởng cấp Nhà nước: Thời gian trình hồ sơ khen thưởng trước ngày 31/3/2024.
- Một sáng kiến chỉ được sử dụng một lần khi làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng, sáng kiến đã sử dụng khi xét danh hiệu thi đua thì không được dùng trong xét hình thức khen thưởng và ngược lại. Không dùng một sáng kiến để xét nhiều hình thức khen thưởng.”
 
Xem chi tiết nội dung các văn bản tại đây.

 

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 2821

Về trang trước Về đầu trang