Tin KHCN trong nước
Đưa Việt Nam thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới (09/11/2023)
-   +   A-   A+   In  
Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Nghị quyết 36-NQ/TW xác định mục tiêu tập trung phát triển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học (CNSH) phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về CNSH, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Đồng thời, xây dựng ngành CNSH thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TL

Ngày 9/11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức “Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và định hướng phát triển KH&CN trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

 Để Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia

 Theo Bộ KH&CN, để đưa công nghệ sinh học (CNSH) trở thành ngành mũi nhọn theo định hướng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, Bộ KH&CN được giao xây dựng và đã được Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 về “Phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” với mục tiêu tập trung phát triển, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia có nền CNSH phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về CNSH, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước.

Hội thảo nhằm phổ biến Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; chia sẻ định hướng nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến: trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, trong phục vụ công nghiệp hoá dược và dược phẩm, trong CNSH; giới thiệu các văn bản pháp lý, chính sách điều hành, quản lý đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia…

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết: Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Nghị quyết 36-NQ/TW xác định mục tiêu tập trung phát triển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Đồng thời, xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước.

Theo Bộ trưởng, sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ KH&CN đã dự thảo và trình Chính phủ Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy tổ chức triển khai với nhiều mục tiêu rất cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh ủy cũng đã ban hành Kế hoạch nhằm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, trong đó, đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế ứng dụng công nghệ sinh học một cách rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, nhằm thay đổi căn bản trong các ngành sản xuất, đặc biệt các ngành tỉnh có thế mạnh như nông nghiệp, y dược; đóng góp 5-7% vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) toàn tỉnh.

Đến năm 2045, Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại khu vực miền Trung có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, nhân lực đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ của nền công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ về nông nghiệp công nghệ cao; đóng góp 7 - 10% vào GRDP toàn tỉnh.

“Bộ KH&CN đánh giá cao sự chủ động của các tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW và tin tưởng rằng, đây là động lực và là nguồn lực quan trọng để triển khai thắng lợi Nghị quyết 36-NQ/TW”, Bộ trưởng cho hay.

 Triển khai hiệu quả 3 chương trình KH&CN cấp quốc gia

 Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng nhấn mạnh: Nghị quyết 36-NQ/TW có vai trò đặc biệt quan trọng, xác định chủ trương của Đảng đối với một trong các lĩnh vực KH&CN đóng góp lớn tiềm lực KH&CN quốc gia.

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã tập trung, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình KH&CN cấp quốc gia đến năm 2030 có nội dung liên quan đến CNSH, trong đó, trọng tâm là 3 chương trình quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe"; “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hoá dược và dược phẩm” và “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học”.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tin tưởng, Hội thảo là cơ hội rất tốt để các đơn vị quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia, chính quyền địa phương thảo luận về các hướng ứng dụng CNSH trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc lắng nghe các ý kiến hôm nay để tổ chức triển khai thật hiệu quả 3 chương trình KH&CN cấp quốc gia trong giai đoạn tới, trong đó thực hiện có trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc điều phối các nhiệm vụ KH&CN trong từng chương trình nhằm bảo đảm không trùng lắp về nội dung nghiên cứu, thường xuyên trao đổi các kết quả nghiên cứu./.

Nguồn: dangcongsan.vn

Số lượt đọc: 335

Về trang trước Về đầu trang