Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)
-   +   A-   A+   In  

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035.

Theo đó, phạm vi lập hồ sơ Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bao gồm Khu đô thị trung tâm hành chính Long Điền, khu đô thị Tây Long Điền và khu trung tâm Công nghiệp An Ngãi) có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 3.036,20 ha; quy mô dân số dự kiến khoảng 75.000 ÷ 85.000 người với các tứ cận như sau:

 - Phía Bắc giáp phường Long Tâm, phường Long Toàn, xã Long Phước thành phố Bà Rịa.

 - Phía Đông giáp xã An Nhứt, xã Tam Phước huyện Long Điền.

 - Phía Nam giáp xã Phước Hưng huyện Long Điền.

 - Phía Tây giáp phường Phước Trung thành phố Bà Rịa và phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Khu vực đề xuất phát triển đô thị được chia thành 3 khu, gồm: (1) Khu đô thị trung tâm hành chính Long Điền là trung tâm khu vực phát triển đô thị, trung tâm Hành chính – Chính trị văn hoá của huyện Long Điền. Tại đây tập trung cải tạo, chỉnh trang đô thị, đồng thời mở rộng khu dân cư mới kết hợp với thương mại. Các chức năng chính bao gồm: công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị phục vụ cho toàn huyện, thương mại dịch vụ cấp đô thị, các khu dân cư cải tạo hỗn hợp, khu tái định cư,...; (2) Khu đô thị Tây Long Điền được hình thành trên cơ sở cải tạo khu vực hiện hữu và định hướng mở rộng phát triển đô thị về phía tây, với tính chất  khu đô thị và trung tâm dịch vụ du lịch gắn với cửa sông cửa biển có vai trò phát triển tạo lập không gian ở, xây dựng công viên trung tâm tạo bộ mặt mới khang trang cho đô thị, đồng bộ hạ tầng; (3) Khu trung tâm công nghiệp An Ngãi là khu công nghiệp hiện hữu cải tạo kết hợp chỉnh trang các khu dân cư.

UBND huyện Long Điền có trách nhiệm chủ trì tổ chức công bố Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền được phê duyệt đến các cơ quan, đơn vị; tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn; chủ trì theo dõi, giám sát thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch, tiến độ trong hồ sơ khu vực phát triển đô thị. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại, phát sinh trong quá trình xây dựng phát triển đô thị, đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời; đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn về chất lượng đô thị từng năm và giai đoạn 5 năm, đến 2035 làm căn cứ xây dựng kế hoạch, đề xuất danh mục dự án đầu tư nhằm khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu của đô thị, đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu đã đề ra. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị để kêu gọi, thu hút đầu tư; có trách nhiệm báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh và báo cáo Bộ Xây dựng; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Công thương tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị.

(Nguồn: Quyết định số 3103/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 126

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến nãm 2030” (20/09/2023)
  • Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
  • Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/06/2023)
  • Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025 (14/10/2022)