Phổ biến pháp luật
Triển khai thực hiện Luật số 23/2023/QH15 ngày 24/6/2023 (21/11/2023)
-   +   A-   A+   In  
    

Ngày 24/6/2023, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023 (gọi tắt Luật số 23/2023/QH15 ngày 24/6/2023).

Xem nội dung chi tiết tại Luật.

Nguồn: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số lượt đọc: 149

Về trang trước Về đầu trang