Tin KHCN trong tỉnh
Triển khai thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 (01/11/2023)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện Công văn số 3457/TĐC-KHTC ngày 24/10/2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v triển khai thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023.

Sở Khoa hoc và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết có nhu cầu đăng ký tham dự.

Thông tin đăng ký tham dự Diễn Đàn đề nghị gửi trước ngày 05/12/2023 về Viện Năng suất Việt Nam để tổng hợp.Chi tiết liên hệ tại website: diendannangsuat.vn và Ms Đặng Mai Phương, điện thoại: 0913510828 hoặc Ms Lưu Cẩm Tú, điện thoại: 0904935858; email: vnpi@vnpi.vn./.

(Đính kèm Công văn số 3457/TĐC-KHTC ngày 24/10/2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1634

Về trang trước Về đầu trang