Chuyển đổi số
Chuyển đổi số: Đã hoàn thành và vượt kế hoạch 17/39 chỉ tiêu (27/10/2023)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao tại Quyết định số 180/QĐ-BCĐ ngày 26/6/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; kết quả tính đến hết Quý III/2023, đã hoàn thành và vượt kế hoạch 17/39 chỉ tiêu (06 chỉ tiêu về chính quyền số; 02 chỉ tiêu về kinh tế số và 09 chỉ tiêu về xã hội số)

Về phát triển Chính quyền số: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, với 548 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (chỉ tiêu 2023 là 100%); 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với 417 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (chỉ tiêu 2023 là 50%); 70,31% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh/Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công, tương ứng 37.507/53.347 giao dịch thành công (chỉ tiêu 2023 là 30%); 84,18% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh/Cổng Dịch vụ công quốc gia, tương ứng 314/373 hồ sơ cập nhật (chỉ tiêu 2023 là 60%); 100%người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương (chỉ tiêu 2023 là 100%); 76,37%  hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý (chỉ tiêu 2023 là 10%).

Về phát triển Kinh tế số: 50,13% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số, tương ứng số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa là 5.790/11.549 (chỉ tiêu 2023 là 30%); 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tương ứng số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là 11.549/11.549 (chỉ tiêu 2023 là 100%).

Về phát triển Xã hội số: 97,5% thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh (chỉ tiêu 2023 của UBQG là 80%); 105,48%hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng (chỉ tiêu 2023 là 100%); 37,29% dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử, tương ứng số lượng là 339.777/ 911.125 (chỉ tiêu 2023 là 30-50%); 84,02% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác (chỉ tiêu 2023 của UBQG là 75%); 87% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử (chỉ tiêu của UBQG 2023 là 80%); 100%cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học đang hoạt động đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học đã tiến hành rà soát các chương trình đào tạo để xem xét bổ sung, lồng ghép nội dung, chuẩn đầu ra về dữ liệu lớn, thiết kế, phân tích, xử lý dữ liệu phù hợp với đặc thù tương ứng của từng ngành, nghề đào tạo, tương ứng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ (chỉ tiêu 2023 là 100%); 100%  hộ gia đình trên toàn tỉnh được lắp đặt công tơ điện tử loại tự động gửi chỉ số điện (chỉ tiêu 2023 là 100%); Thúc đẩy các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm, tiểu thương,... chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 94,27%, tương ứng số lượng là 9.738/10.329 (chỉ tiêu 2023 là 70%); Số người hưởng lương hưu, trợ cấp sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 63% (chỉ tiêu 2023 là 60-70%).

Trong tháng 9/2023, Cổng Dịch vụ công tỉnh đã tiếp nhận 439.376 hồ sơ, trả kết quả 425.322 hồ sơ, trễ hạn 9.604 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn là 97,74% với 65% đánh giá hài lòng. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu: trong tháng 9 đã tiếp nhận và giải quyết 85.229 hồ sơ trên cổng dịch vụ công

 

(Nguồn: Báo cáo 165/BC-STTTT)

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượt đọc: 489

Về trang trước Về đầu trang