Tin KHCN trong nước
Quy chuẩn thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự (24/10/2023)
-   +   A-   A+   In  
Bộ KH&CN đang xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo quy định yêu cầu về kỹ thuật (ghi nhãn, đảm bảo an toàn, điều kiện khí hậu, yêu cầu đối với dây và cáp điện); yêu cầu về quản lý (công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, đánh giá sự phù hợp); trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị điện và các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan.

Về phạm vi điều chỉnh, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu về an toàn và quản lý đối với thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự được quy định trong các Danh mục tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây gọi tắt là Danh mục thiết bị điện). Thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự là thiết bị điện được sử dụng để lắp đặt trong hệ thống điện của nhà ở và các công trình dân dụng tương tự khác như cửa hàng, trang trại….

 Ảnh minh hoạ

Các loại thiết bị điện sau không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này gồm: Các thiết bị điện phòng nổ quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Dây và cáp điện được thiết kế để dùng trong các ứng dụng khác với lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự như dây và cáp điện dùng trong điều khiển, truyền dẫn tín hiệu; dùng lắp trong thiết bị; dùng lắp trên phương tiện giao thông; dùng lắp trên các công trình trên biển hoặc các loại dây và cáp điện chuyên dùng sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp;

Dây điện không có cách điện; Dây và cáp điện được sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật riêng của các công ty điện lực để dùng lắp đặt trên lưới điện phân phối thuộc các công ty điện lực quản lý. Các loại ổ cắm điện, phích cắm điện, bộ chuyển đổi ổ cắm, bộ dây nguồn nối dài, công tắc điện, Áptômát được thiết kế để dùng trong công nghiệp; Ổ cắm điện, phích cắm điện, bộ chuyển đổi ổ cắm, bộ dây nguồn nối dài có dòng điện danh định lớn hơn 32 A; Công tắc điện có dòng điện danh định lớn hơn 16 A; Áptômát có dòng điện danh định lớn hơn 63 A; Các thiết bị điện không thuộc phạm vi áp dụng của các tiêu chuẩn tương ứng nêu trong Danh mục thiết bị điện.

Về đối tượng áp dụng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 

Nguồn: vietQ

Số lượt đọc: 526

Về trang trước Về đầu trang