Tiêu chuẩn ĐLCL
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch (27/10/2023)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Được biết, Quảng Bình là tỉnh thứ 22/63 tỉnh, thành phố trong cả nước ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch. Theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND, Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có ký hiệu: QCĐP 01:2023/QB, gồm 4 chương với 11 điều (Quy định chung, Quy định về kỹ thuật, Quy định về quản lý và Tổ chức thực hiện). Trong đó, quy chuẩn ban hành quy định có 38 thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép, với 8 thông số nhóm A và 30 thông số thuộc nhóm B.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn tỉnh.

 Ảnh minh hoạ

Trước đây, việc quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nước của các cơ sở cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế. Tuy nhiên, ngày 14/12/2018, Bộ Y tế có thông tư giao trách nhiệm cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã giao Sở Y tế và trực tiếp là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh thực hiện soạn thảo bộ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian qua, CDC tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện trên thực tế tại các cơ sở cấp nước trên địa bàn để lựa chọn các thông số về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; đồng thời tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề với sự tham gia đóng góp ý kiến của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để hoàn thành bộ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại cơ sở cung cấp nước trên địa bàn tỉnh, nhằm hạn chế nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khi sử dụng.

Nguồn: vietQ

Số lượt đọc: 831

Về trang trước Về đầu trang