Tin KHCN trong tỉnh
Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT (24/10/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 24/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN (Sở KH&CN tỉnh BR-VT). Dự Lễ khai mạc có ông Phạm Quang Nhật - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch hội đồng; cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thi tuyển, thành viên Ban giám sát, Ban coi thi, Ban phách và các ứng viên tham dự thi tuyển.

 

Ông Phạm Quang Nhật - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi tuyển

 

Phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển, ông Phạm Quang Nhật - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN mong muốn: “Thông qua kỳ thi này, tập thể lãnh đạo Sở cũng như Đảng ủy Sở mong muốn tìm kiếm, lựa chọn được cán bộ tốt nhất, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý để cùng với tập thể lãnh đạo của đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN. Đồng thời, đây cũng là dịp để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, tạo ra tính đột phá trong công tác cán bộ, là cơ hội để các ứng viên thể hiện năng lực, phát huy sở trường công tác, từ đó tăng cường, nâng cao kết quả quản lý trong từng lĩnh vực công tác”.

 

Tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Nam Phương - Chánh Văn phòng Sở, Thư ký Hội đồng đã thông qua các Quyết định về phê duyệt vị trí thi tuyển chọn, thành lập Hội đồng thi, Ban coi thi và thông qua nội quy, quy chế kỳ thi. Thành viên Hội đồng và Ban coi thi tiến hành giao nhận đề thi theo đúng quy định. Kỳ thi có 02 ứng viên đủ các điều kiện tiêu chuẩn để thi tuyển vào chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN.

 

Theo đó, nội dung và hình thức thi tuyển gồm 02 phần. Phần 1 là phần thi viết, bao gồm các kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do hội đồng thi tuyển quy định. Thời gian thi viết kiến thức chung là 180 phút. Điểm thi viết kiến thức chung được chấm theo thang điểm 100. Phần 2 là thi trình bày Đề án với chủ đề: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”. Thời gian trình bày Đề án tối đa 20 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút. Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu tối thiểu là 80/100 điểm.

 

Quá trình chuẩn bị thi tuyển đã được Văn phòng Sở, Hội đồng thi tuyển chuẩn bị rất kỹ càng, chặt chẽ, xem xét nhiều mặt, cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo công khai, dân chủ, nghiêm túc, khách quan và trung thực, đúng các quy định được ban hành.

 

Nguồn: Tuệ Minh

Số lượt đọc: 3665

Về trang trước Về đầu trang