Thông tin tuyển dụng
Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN (19/10/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Thông báo số 101/TB-SKHCN ngày 28/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

Trên cơ sở Thông báo số 117/TB-HĐTT.SKHCN ngày 29/9/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (Kèm theo Báo cáo số 01/BC-BTĐHS ngày 19/9/2023 của Ban thẩm định hồ sơ),

Căn cứ Kết luận số 1169-KL/ĐUK ngày 02/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tiêu chuẩn chính trị (Ông Nguyễn Văn Quang);

Căn cứ Kết luận số 1170-KL/ĐUK ngày 02/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tiêu chuẩn chính trị (Ông Mai Xuân Giang);

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ thông báo:

1. Ông: Mai Xuân Giang (sinh 1984) - Trưởng phòng Hành chính và Ứng dụng KH&CN.

2. Ông: Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1973) - Trưởng phòng Thông tin, đào tạo và Thống kê KH&CN.

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên dự kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ.

Hội đồng thi tuyển thông báo đến các ứng viên đăng ký dự thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 598

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (24/04/2024)
  • Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức ngày 12/10/2023 tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 (03/11/2023)
  • Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng viên chức, Đề cương ôn tập, thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN (04/10/2023)
  • Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (31/08/2023)
  • Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (28/08/2023)
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (23/08/2023)
  • Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN, trực thuộc Sở KH&CN (23/08/2023)
  • QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2023 (08/06/2023)
  • Thông báo danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023 (04/05/2023)
  • Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (03/04/2023)