Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn hiện nay” (12/10/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 12/10/2023, Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Đề tài “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn hiện nay”. Tham dự họp có ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp cùng các thành viên Hội đồng và phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu với đặc thù là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều tiềm năng, thế mạnh lớn như giao thông, du lịch, công - nông nghiệp, có vị trí và tầm quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu luôn xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là then chốt. Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người”. Các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được Đảng bộ tỉnh vạch ra như: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp ...

 

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện trên các mặt, đề cao tính nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tăng cường. Đảng bộ đã “Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định của Trung ương về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Công tác kiểm tra, giám sát được chủ động và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó coi trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm về chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiêu cực, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, sản xuất kinh doanh, các chính sách xã hội, bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương châm “tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng”.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Vì vậy, việc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vạch ra tác hại và nguyên nhân của các hiện tượng này và đề xuất giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.

 

Đề tài “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn hiện nay” với mục tiêu chung là đánh giá thực trạng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Phân tích, đánh giá nguyên nhân, cơ chế, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Theo đó, nội dung của đề tài là điều tra, khảo sát tình hình nguyên nhân suy thoái và tình hình ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Đánh giá thực trạng, nguyên nhân suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức; Đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ... và kiến nghị để tăng cường ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày, các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá, góp ý bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; năng lực chuyên môn của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Hội đồng khoa học và công nghệ đã nhất trí chọn Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, ThS. Đàm Xuân Tùng là chủ nhiệm đề tài.

 

Đề tài được thực hiện thành công sẽ có ý nghĩa trong việc tham mưu, hoạch định chính sách, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện tốt việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị đã đặt ra.

 

Nguồn: Tuệ Minh

Số lượt đọc: 1316

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hội đồng nghiệm dự án SXTN “Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (23/04/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm “Xây dựng các mô hình chuyển đổi – thâm canh một số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (12/04/2024)
  • Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu năm 2023 (14/03/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn” (04/03/2024)
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi Ruồi lính đen (Hermetia illucens) để xử lý chất thải nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi thuỷ sản ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (15/12/2023)
  • Xây dựng mô hình sản xuất bơ VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chậm chín trên cây và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/12/2023)
  • Nghiên cứu, xây dựng thí điểm Hệ thống phao tiêu di chuyển tự động theo thủy triều khoanh vùng an toàn bãi tắm (10/11/2023)
  • Trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho 02 Hợp tác xã (01/11/2023)
  • Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hiệu quả, bền vững nhằm khắc phục hiện tượng bồi lấp các cửa sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/10/2023)
  • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật theo hướng tuần hoàn cho các trang trại chăn nuôi (quy mô hộ dân) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/10/2023)