Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đề nghị tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 (lĩnh vực khoa học và công nghệ) (12/10/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể :

- 08 TTHC cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình (Trang 02 của Phụ lục I kèm theo Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 06/10/2023).

- 02 TTHC cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (Trang 11 của Phụ lục II kèm theo Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 06/10/2023)

Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 06/10/2023

phụ lục kèm theo

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây
 

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 856

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT (15/07/2024)
  • Về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết (18/06/2024)
  • Triển khai Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (30/05/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)