Thông báo
Báo giá thực hiện kiểm tra, giám sát phóng xạ lẫn trong phế liệu kim loại tại các cơ sở mua bán phế liệu trên địa bàn thị xã Phú Mỹ (11/10/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phóng xạ lẫn trong phế liệu kim loại tại các cơ sở mua bán phế liệu trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Để triển khai nhiệm vụ trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng báo giá kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung tại Phụ lục kèm theo văn bản này.

Báo giá kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 02543.513.024) trước ngày 16/10/2022, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định./

Xem nội dung chi tiết tại đây
 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1733

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (27/05/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)
  • Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)
  • Triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/05/2024)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/05/2024)