Tiêu chuẩn ĐLCL
Tập huấn về Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2015 (21/05/2015)
-   +   A-   A+   In  

Trong 02 ngày (20 và 21/5/2015), Tại hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhu cầu đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2015 (GTCLQG). Báo cáo viên là Ông Phùng Mạnh Trường (trưởng phòng, văn phòng GTCLQG - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam). 

GTCLQG là hoạt động lớn trong phong trào năng suất chất lượng và được tổ chức hàng năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa đóng góp lớn cho việc nâng cao nền văn hóa chất lượng của mình cũng như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận cúp và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức khen thưởng bao gồm: giải vàng chất lượng Quốc gia, giải bạc Chất lượng Quốc gia. Và các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải vàng Chất lượng Quốc gia sẽ được đề cử tham gia Giải thưởng Chất lượng Châu Á- Thái Bình Dương. Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ năm 2012 đến năm 2014, toàn tỉnh có 11 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG, bao gồm 01 Giải nhì chất lượng Châu Á Thái Bình Dương, 03 giải vàng Chất lượng Quốc gia, 07 giải bạc Chất lượng Quốc gia. Riêng năm 2014, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 02 doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ đạt giải thưởng, đó là  Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam đạt giải vàng Chất lượng Quốc gia và Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất đạt giải bạc Chất lượng Quốc gia.

 

Tại buổi tập huấn, đại diện của hơn 20 doanh nghiệp có nhu cầu tham dự GTCLQG năm 2015 đã được báo cáo viên Phùng Mạnh Trường hướng dẫn 3 nội dung chính liên quan đến GTCLQG năm 2015 như giới thiệu và hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục tham dự GTCLQG năm 2015; phổ biến các quy định về hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đạt GTCLQG của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hướng dẫn doanh nghiệp viết báo cáo giới thiệu chung và báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chí của GTCLQG.

 

Theo báo cáo viên Phùng Mạnh Trường, GTCLQG gồm 7 tiêu chí được chia thành 18 hạng mục tiêu chí. Các yêu cầu của tiêu chí được thực hiện thành hơn 200 câu hỏi, tổng điểm tối đa của 7 tiêu chí là 1000 điểm, 7 Tiêu chí của GTCLQG bao gồm: vai trò của lãnh đạo; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng và khách hàng – thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý phát triển nguồn lực; quản lý quá trình hoạt động; kết quả hoạt động. Bố cục báo cáo giới thiệu doanh nghiệp được trình bày thành 2 phần: phần 1 là mô tả doanh nghiệp (môi trường hoạt động của doanh nghiệp, các mối quan hệ của doanh nghiệp), phần 2 là các thách thức đối với doanh nghiệp (môi trường cạnh tranh, bối cảnh chiến lược, hệ thống cải tiến hoạt động).

 

Thông qua buổi tập huấn, các doanh nghiệp được tiếp cận 7 tiêu chí đánh giá cũng như cách viết báo cáo giới thiệu của doanh nghiệp khi tham dự GTCLQG năm 2015.

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 3605

Về trang trước Về đầu trang