Chuyển đổi số
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/10/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 30/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2023

Mục đích kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của tỉnh, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của người dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (10/10), cụ thể:

- Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (gọi chung là Ngày Chuyển đổi số) trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội chính thống; cổng/trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số dưới nhiều hình thức khác nhau, như: chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số...

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức viên chức (CBCCVC).

- Tổ chức phát động ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng ứng dụng sản phẩm, dịch vụ số (Smart BR-VT, BR-VT PAHT…)

- Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp: Khuyến khích mỗi doanh nghiệp có ít nhất một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp (như tặng 01 tháng cước dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho khách hàng thứ 10, 101, 1010...) phù hợp với quy định của pháp luật; khuyến khích các doanh nghiệp có gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Nội dung khẩu hiệu: (i) “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”; (ii) “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”; (iii) “Tạo lập và cung cấp dữ liệu hôm nay là kho tàng số dữ liệu tri thức cho các thế hệ mai sau”

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

(Nguồn: Kế hoạch số 56/KH-STTTT)

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượt đọc: 643

Về trang trước Về đầu trang