Tin KHCN trong tỉnh
Thông báo Gia hạn thời gian nộp hồ sơ Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành Thuỷ sản Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (29/09/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Kế hoạch  hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023,

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-SKHCN ngày 20/6/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành Thuỷ sản Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023,

Theo Thể lệ Cuộc thi, thời gian nhận hồ sơ dự thi: Đến ngày 30/9/2023.

Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành Thuỷ sản Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi tới 17 giờ 00 phút ngày 10/10/2023 (thứ Ba).

Ban Tổ chức thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết để liên hệ và nộp hồ sơ.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi, mẫu biểu hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ tại trang thông tin theo địa chỉ: https://startup-brvt.vn/

Chi tiết khác, vui lòng liên hệ: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT; địa chỉ: số 379 Hà Huy Tập, P.Phước Trung, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; bantochucficbrvt@gmail.com; số điện thoại: 0254. 3510.874 / 0918.033.272 (Bà. Nguyễn Thị Hoa Mai)

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: BTC Cuộc thi ĐMST ngành Thuỷ sản tỉnh

Số lượt đọc: 1973

Về trang trước Về đầu trang