Chuyển đổi số
Triển khai Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG về phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (20/09/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Ngày 18/9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QR kèm theo).

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các trang thông tin điện tử, bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sở, ngành, địa phương quản lý từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023.

2. Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến, trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

3. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023 (hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo).

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượt đọc: 556

Về trang trước Về đầu trang