Thống kê KHCN
Biểu mẫu báo cáo thống kê về KH&CN năm 2014 (19/02/2014)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện Thông tư số 23/2011 ngày 22 tháng 9 năm 2011; Thông tư số 05/2010 ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Khoa học Công nghệ.

Để hàng năm kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh và Bộ KH&CN về việc chỉ đạo điều hành và xây dựng chiến lược, chính sách phát triển KH&CN cũng như tăng cường đầu tư cho các hoạt động chung về KH&CN trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan báo cáo thống kê về KH&CN năm 2014 theo hệ thống biểu mẫu (kèm theo) và file hướng dẫn (đính kèm).

Báo cáo thống kê gửi về Trung Tâm Tin học và Thông tin KHCN trước ngày 28/02/2014 theo địa chỉ:

Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

ĐT: 064 3510573 - Fax: 064 3510573

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1449

Về trang trước Về đầu trang